سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور دودی آپولو

دتکتور دودی  مارک آپلو مدل discovery