سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور دودی پرلا

تکتور دودی مارک پرلا مدل osd-2475