سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور دودی 12 ولت پرلا

دتکتور دودی پرلا (مخصوص سیستم اعلام رقت با ولتاژ 12ولت )مدل osd-1260