سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور دودیah 0621 هورینگ

دتکتور دودی هورینگ مدل ah-0621