سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور دودی zi s815 زیتکس
دتکتور دودی zi s815 زیتکس
دتکتور دودی zi s817 زیتکس
دتکتور دودی zi s817 زیتکس
دتکتور دودی zi s820 زیتکس
دتکتور دودی zi s820 زیتکس
دتکتور حرارت zi h715 زیتکس
دتکتور حرارت zi h715 زیتکس
دتکتور حرارت zi h717 زیتکس
دتکتور حرارت zi h717 زیتکس
دتکتور حرارت zi h720 زیتکس
دتکتور حرارت zi h720 زیتکس
دتکتور ترکیب دود و حرارت 1020 زیتکس
دتکتور ترکیب دود و حرارت 1020 زیتکس
دتکتور ترکیب دود و حرارت زیتکس
دتکتور ترکیب دود و حرارت زیتکس
شستی اعلام حریق zi cp95 زیتکس
شستی اعلام حریق zi cp95 زیتکس
شستی اعلام حریق zi cp85 زیتکس
شستی اعلام حریق zi cp85 زیتکس
آژیر فلاشر zi ss100 زیتکس
آژیر فلاشر zi ss100 زیتکس
آژیر فلاشر zi ss85 زیتکس
آژیر فلاشر zi ss85 زیتکس
4.0/5 (5 رای)