سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور ترکیب دود و حرارت زیتکس

دتکتور ترکیب گاز و حرارت زیتکس مدل zi-hgd918