سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور ترکیب دود و حرارت 1020 زیتکس

دتکتور ترکیب دود و حرارت مارک زیتکس مدل zi-hsd 1020