سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور ترکیب دود و حرارت 24 ولت پرلا

دتکتور ترکیب دود و حرارت مارک پرلا مدل psh-24v