سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور ترکیب منواکسید کربن و گاز شهری 220 ولت پرلا

دتکتور ترکیب منواکسید کربن و گاز شهر 220ولت موضعی مارک پرلا مدله pcg-220