سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور حرارتی آپولو

دتکتور حرارتی آپلو مدل discovery