سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور حرارتی (کاشف حرارتی)

فروش در سیستم اعلام حریق از فاکتورهای مختلفی تبعیت می کند. به همین دلیل سعی نموده ایم تا با معرفی بهتر محصولات شما را در خرید سیستم های اعلام حریق راهنمایی کنیم. در این بخش به معرفی آشکارسازها یا دتکتورهای حرارتی سیستم اعلام حریق می پردازیم.

آشکارسازهای حرارتی مانند ترموستات ها دارای یک بخش الکتریکی یا مکانیکی حساس به گرما هستند. آشکارسازهایی با حسگر ترموکوپلی یا ترمیستوری در گروه الکتریکی و آشکارسازهایی با حسگر "فانوسه ای" یا "بی متالی" در گروه مکانیکی جای می گیرند. البته در هرحال فارغ از اینکه حسگر گرمایی، الکتریکی یا مکانیکی باشد، آشکارساز در فرآیندی الکتریکی قرار میگیرد و پیام های آن نیز به صورت الکتریکی منتقل می شود.

قابلیت های هم چون امکان استفاده در شرایط رطوبتی بالا ،غیر قابل نفوذ بودن در مقابل گرد و غبار و ویژگی کاربرد، در اماکنی با خطر انفجار از جمله مواردی است که میتواند موجب تغییرات و تنوع ساختار دتکتور حرارتی شود . پوشش های مختلف از نوع آلمینیوم ریختگی یا اپوکسی ،واشربندی خاص استفاده از تیغه های الکتریکی از جنس طلا یا نقره، پیچ های ضد زنگ استیل و موارد دیگری از این قبیل، نمونه هایی از تغییرات ساختاری ویژه هستند که امکان استفاده از آشکارسازهای حرارتی را در شرایط خاص فراهم می آورند .

آشکارسازهای حرارتی در سه گروه واکنش سریع (دمای بین 60cتا57c) ،واکنش متوسط (دمای بین 70cتا65c)و واکنش کند (دمای 90c)جای می گیرد. به کارگیری حسگرهای مکانیکی یا الکتریکی با روش های دمای ثابت، افزایشی یا مرکب در سیستم های متفاوت و ساختار های ویژه، ترکیب های گوناگون ومتنوعی را به وجود آورده و امکان تطابق با نیازهای متنوع را فراهم میکند. به طور کلی آشکارسازهای افزایشی برای فضاهایی با ارتفاع بیش از 9متر مناسب نیست و همچنین آشکارسازهای حرارتی دمای ثابت نیز برای فضاهای با ارتفاع بیش از 5/7 متر توصیه نمیشوند .

دتکتور حرارتی آریان
دتکتور حرارتی آریان
دتکتور حرارتیah 9920 هورینگ
دتکتور حرارتیah 9920 هورینگ
دتکتور حرارتیah 0626 هورینگ
دتکتور حرارتیah 0626 هورینگ
دتکتور حرارتیah 0316 هورینگ
دتکتور حرارتیah 0316 هورینگ
دتکتور حرارت zi h715 زیتکس
دتکتور حرارت zi h715 زیتکس
دتکتور حرارت zi h717 زیتکس
دتکتور حرارت zi h717 زیتکس
دتکتور حرارت zi h720 زیتکس
دتکتور حرارت zi h720 زیتکس
دتکتور حرارتی آپولو
دتکتور حرارتی آپولو
دتکتور حرارتی پرلا
دتکتور حرارتی پرلا
دتکتور حرارت موضعی 9 ولت پرلا
دتکتور حرارت موضعی 9 ولت پرلا