سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور حرارتیah 0316 هورینگ

دتکتور حرارتی هورینگ مدله ah-0316