سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور حرارت افزایشی زتا