سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور حرارت zi h717 زیتکس

دتکتور حرارت زیتکس مدله zi-h 717