سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور دمای ثابت زتا