سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور دود و حرارت ah 9315 هورینگ

دتکتور دود و حرارت هورینگ مدل ah-9315