سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور شعله هورینگ

دتکتور شعله هورینگ مدل ah-0014