سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور منو اکسید کربن موضعی پرلا

دتکتور منو اکسید کربن موضعی باطری خور مارک پرلا مدله pco-6