سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور منو اکسید کربن 220 ولت پرلا

دتکتور من اکسید کربن 220ولت موضعی مارک پرلا مدله omd-220gt