سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور منو اکسید کربن 9 ولت پرلا

دتکتور منواکسید کربن موضعی 9ولت مارک پرلا مدل pco-9v