سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور گازی باطری خور پرلا

دتکتور گازی 220ولت باطری خور موضعی مارک پرلا مدله pgd-220