سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
سیستم اعلام حریق متعارف (آنالوگ)

سیستم های اعلام حریق به طور کلی صرفا جهت هشدار آتش سوزی یا نشت گازهای سمی می باشد و در دو نوع آدرس پذیر(Digital) و متعارف (Conventional) وجود دارند.

سیستم اعلام حریق متعارف یا کانورشنال از قدیمی ترین انواع سیستم های اعلام حریق است که علیرغم تغییرات کیفی اندک، همچنان مورد استفاده قرار میگیرد. در این سیستم چندین دتکتور (آشکارساز) و شستی اعلام حریق که یک منطقه از ساختمان را پوشش می دهند در قالب یک مدار به هم پیوسته و به تابلوی کنترل مرکزی متصل میشود . بنابر این هر مدارنماینده یک منطقه است .

تفاوت دو نوع سیستم اعلام حریق دیجیتال و سیستم اعلام حریق آنالوگ در دستگاه کنترل پنل مرکزی آن است که از نظر واحد نام دستگاه به آن "زون" می گویند. که از تک زون شروع میشود و از دو زون به بالا زوج زوج تعداد زون ها افزایش میابد. بعضی برندها تا 48 زون دارند.