سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
شستی اعلام حریق آپولو

شستی اعلام حریق مارک آپلو سیتک مدل ca470