سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
شستی اعلام حریق ah 0217 هورینگ

شستی اعلام حریق هورینگ مدل ah-0217