سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
شستی اعلام حریق zi cp85 زیتکس

شستی بشکن مارک زیتکس مدل zi-cp85