سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
شستی اعلام حریق zi cp95 زیتکس

شستی بشکن مارک زیتکس مدل zi-cp95