سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
کنترل پنل زیتکس

کنترل پنل زیتکس مدل zx-1800-2-18