سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور دود و حرارت آپولو

دتکتور ترکیب دود و حرارت مارک آپلو مدل discovery