سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور منواکسید کربن باطری خور

دتکتور منو اکسید کربن باطری خور موضعی مارک پرلا مدله pcd-220