سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
آژیر اعلام حریق هورینگ

زنگ اعلام حریق هورینگ مدل ah-0218