سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
آژیر فلاشر آپولو

آژیر فلاشر مارک آپلو مدل discovery